• "Suma wszystkich błędów w paralotniarstwie" - nakład wyczerpany
 • Suma wszystkich błędów

  99 

  Autor: Zbyszek Gotkiewicz
  • 280 stron format 287 x 200 mm
  • Ponad 350 kolorowych zdjęć i ilustracji
  • 30 szczegółowo omówionych tematów
  • Ponad 20 lat doświadczenia
  • Wiedza przetestowana własnym organizmem (żebyś Ty nie musiał)
  Przejrzysty układ

  Każdy rozdział jest podzielony na cztery osobne sekcje:

  • Wiedza
  • Umiejętności
  • Zagrożenia
  • Zdarzenia

  Wyprzedane


  Kategoria: .

Użyteczna wiedza

Najpierw opisane są podstawy teoretyczne danego zagadnienia. Następnie przedstawione zostały najważniejsze umiejętności, jakie pilot powinien zdobyć w danym zakresie i jak powinien je zdobywać – oba te działy zostały bogato ozdobione ilustracjami, opatrzonymi komentarzem. W kolejnej części rozdziału wymienione są błędy, które można popełnić – i które ktoś już kiedyś popełnił…

Jako ilustracje zagrożeń zostały użyte opisy zdarzeń niebezpiecznych, m.in. przesyłanych przez pilotów na stronę Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego. Dzięki formularzowi, uruchomionemu ponad 8 lat temu na stronie stowarzyszenia, stworzyliście pokaźny zbiór, który może stać się podwaliną systemu zarządzania bezpieczeństwem w naszym sporcie.