REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO pararara.pl

§1 – Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy [zwany dalej dalej „Sklepem”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [zwanego dalej „Regulaminem”].
 2. Właścicielem Sklepu jest firma
  kubasto.com Jakub Sto
  z siedzibą w Warszawie 00-087 ul. Corazziego 4/49
  NIP: 525 225 22 41
  REGON: 140487657
  tel. +48 600920257
  adres email: sklep@pararara.pl
  nr konta: 67 1140 2004 0000 3602 4192 1325 (mBank)
  Adres do korespondencji:
  ul. Lotna 7
  34-324 Lipowa
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
§2 – Zamówienia
 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, termin i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link Kupuję i płacę na stronie Kasa.
§3 – Płatności
 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności: płatność online oraz przelew bankowy. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayU.
 2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

Więcej informacji na stronie Dostawa i płatności.

§4 – Wysyłka towaru
 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej, InPost lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w biurze firmy.
 2. Zamówienie jest realizowane w ciągu 48 godz.
 3. W przypadku płatności w inny sposób niż płatności online, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 4. Całkowity koszt dostawy zamówienia zostanie podany po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu formy dostawy i metody płatności.
 5. Odbiór osobisty w Bielsku-Białej przy ul. Podcienie 2/2 jest możliwy jedynie po uprzednim umówieniu się ze Sklepem, mailowo lub telefonicznie.

Więcej informacji na stronie Dostawa i płatności.

§5 – Reklamacje
 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. Reklamację na towar niezgodny z umową można składać w ciągu 2 lat od momentu kiedy został on zakupiony.
 3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
§6 – Prawo odstąpienia od umowy
 1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., w terminie 14 dni Klient ma prawo odstąpienia od umowy dostawy bez podania przyczyn.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru stanowiącego objęcie rzeczy w posiadanie, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres sklepu przed jego upływem.
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wszystkie bezpośrednie koszty przesyłki związane ze zwrotem towaru ponosi Klient.
 4. Sklep zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z zastrzeżeniem zawartym ust. 3 zd. 3), niezwłocznie po otrzymaniu zwróconej rzeczy lub potwierdzenia jej odesłania – w zależności, która czynność nastąpi wcześniej.
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu towaru przez Sklep, badany jest stan przekazanego produktu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku transakcji przelewu bankowego, Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 7. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust. 2, oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty. W przypadku niezachowania przez klienta terminu określonego w ust. 3, Klient odpowiada za zwłokę w odesłaniu towaru.
 8. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do Regulaminu.
§7 – Ochrona prywatności
 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.
§8 – Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9 – Wejście w życie i zmiany Regulaminu
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.